Zo werken wij

Visie op leren

Kwalitatief goed onderwijs geven betekent het maximale uit kinderen halen. Om dat te bereiken stemmen wij ons onderwijs af op de individuele behoefte van de leerling, want ieder kind is verschillend. Kinderen ontdekken wie zij zelf zijn en waar ze in uitblinken. Ze leren zelfstandig werken en samenwerken met anderen, als voorbereiding op het meedoen in de maatschappij. Zo ontwikkelen zij zich optimaal. Het is van cruciaal belang dat kinderen én ouders betrokken zijn bij het leer- en ontwikkelingsproces. Actief, bewegend en gevarieerd leren zijn daarbij van groot belang. Ons talentonderwijs stimuleert kinderen te ontdekken wat hun passies en talenten zijn. Dit alles gebeurt binnen een structuur die duidelijkheid geeft.

 

Samen of alleen?

Zelfstandig werken of samenwerken; je moet het allebei kunnen! Met dagtaken leren de kinderen zelfstandig te werken en te plannen. Daarnaast krijgen ze opdrachten die in groepjes uitgevoerd moeten worden en waarbij elk kind binnen het groepje een rol heeft (coöperatieve werkvormen).
Samen werken en samen leren staan, naast de ontwikkeling van sociale vaardigheden, dan ook centraal op onze school!