Ouderraad

Ouderraad

Onze Ouderraad is gekozen door en uit ouders.
De ouders uit de OR helpen ons met het voorbereiden en realiseren van allerlei activiteiten en festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, schoolreisje, Avondvierdaagse etc.
De vergaderingen van de Ouderraad (eens in de zes weken) zijn openbaar en kunnen door de ouders worden bijgewoond.

De OR bestaat uit:

  • Maria Hamiti, moeder van Quinten (groep 7).
  • Sonila Aman, moeder van Niaesh (groep 7).
  • Shayma Said, moeder van Warvin (groep 8) en Warwan (groep 5).

 

 

Ouderbijdragen

Het schoolgeld bedraagt € 25,00 per kind. Hiervan bekostigen wij diverse activiteiten die niet door de overheid vergoed worden.

Te denken valt aan: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies etc.

Voor het schoolreisje (18 juni 2021) vragen wij een aparte bijdrage van € 30,00.

In februari ontvangt u hiervoor een rekening.

De kosten voor de “Nacht van 8” ( 17&18 juni 2021) in groep 8 bedragen € 65,00.