Visie

Een kleinschalige en kleurrijke basisschool aan de rand van Waterwijk!

De uitstekende zorgstructuur, een professioneel en gemotiveerd team en onderwijs op maat, dat gericht is op de individuele onderwijsbehoefte van de leerlingen, zorgen ervoor dat De Kameleon voor de Waterwijk, Staatsliedenwijk en omringende wijken een sterke basisschool biedt!

Laagdrempelig door de kleinschaligheid en kleurrijk als gevolg van de grote verscheidenheid aan culturele achtergronden van onze leerlingen. Daardoor kan De Kameleon een verbindende factor van betekenis vormen tussen de verschillende bevolkingsgroepen op school en in de omringende wijken.

In 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek op De Kameleon uitgevoerd.
In het “Rapport van bevindingen” heeft de inspectie geschreven dat zij tot de conclusie is gekomen dat De Kameleon haar kwaliteit op orde heeft en dat de inspectie het basisarrangement handhaaft. Daarbij heeft de inspectie de volgende samenvatting gehanteerd:

  • De school haalt goede eindresultaten in de kernvakken

  • De leraren verstaan hun vak. De lessen spreken de leerlingen aan en de leraren weten hun leerlingen te stimuleren om te leren. De leraren sluiten daarbij goed aan op wat de leerlingen nodig hebben.

  • De rustige, prettige sfeer en de activiteiten binnen de Verlengde School Dag die de school organiseert maken dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben op De Kameleon.

  • De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van leerlingen en dat is terug te zien in de manier waarop leerlingen en leraren met elkaar omgaan.

Binnen de school wordt buitenschoolse opvang aangeboden (voor- en naschoolse opvang), zodat De Kameleon voor ouders en kinderen een plek biedt waar zij de hele dag terecht kunnen. Deze opvang wordt gerealiseerd door “kinderopvang Kiekeboe”, die ook de inpandige peuterspeelzaal ‘Kleine Prins’ onder beheer heeft.

Er is een verregaande samenwerking met Kiekeboe, zodat binnen de school een gezamenlijke visie op onderwijs en opvang ontstaat met een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar. Het leerlingaantal op De Kameleon is momenteel stabiel en ook de prognose van de gemeente Almere laat dit voor de komende jaren zien.
Op 1 oktober 2018 telde de school 94 leerlingen.

Het belangstellingspercentage vanuit de Waterwijk is op dit moment 7%. De school stelt zich tot doel om dit percentage te verhogen. Het merendeel van de leerlingen (70%) komt uit de Staatsliedenwijk.