Visie

De Kameleon is kleurrijk in kansen.

Een kleinschalige en kleurrijke basisschool aan de rand van Waterwijk!

Samen leren en het pedagogisch klimaat staan daarin centraal.

 

Wij zijn een openbare school wat betekent dat wij open staan voor mensen met verschillende culturen, religies en achtergronden. Leerlingen bereiden zich op onze school voor op een plek in de maatschappij. De Kameleon is de maatschappij in het klein: op onze kleurrijke school zitten leerlingen met verschillende culturen, religies en achtergronden. Dat geldt ook voor hun ouders. Om leerlingen te leren met elkaar om te gaan zoeken wij bewust de betrokkenheid van ouders op. Op deze wijze werken wij op een open en eerlijke manier samen met leerlingen, ouders, collega's en andere betrokkenen. 

De uitstekende zorgstructuur, een professioneel en gemotiveerd team en onderwijs op maat, dat gericht is op de individuele onderwijsbehoefte van de leerlingen, zorgen ervoor dat De Kameleon voor de Waterwijk, Staatsliedenwijk en omringende wijken een sterke basisschool biedt!

In 2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een kwaliteitsonderzoek op De Kameleon uitgevoerd.

In het “Rapport van bevindingen” heeft de inspectie geschreven dat zij tot de conclusie is gekomen dat De Kameleon haar kwaliteit op orde heeft en dat de inspectie het basisarrangement handhaaft.

Daarbij heeft de inspectie de volgende samenvatting gehanteerd:

  • De school haalt goede eindresultaten in de kernvakken
  • De leraren verstaan hun vak. De lessen spreken de leerlingen aan en de leraren weten hun leerlingen te stimuleren om te leren. De leraren sluiten daarbij goed aan op wat de leerlingen nodig hebben.
  • De rustige, prettige sfeer en de activiteiten binnen de Verlengde School Dag die de school organiseert maken dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben op De Kameleon.
  • De school besteedt veel aandacht aan sociale vaardigheden van leerlingen en dat is terug te zien in de manier waarop leerlingen en leraren met elkaar omgaan.

In 2018 heeft het bestuur (de Almeerse Scholen Groep) een interne audit uitgevoerd waaruit blijkt dat het pedagogische en didactische handelen op alle fronten goed op orde is. Daarnaast is het aanbod op  De Kameleon gevarieerd en uitdagend. Mede door het hanteren van de Verlengde School Dag is er op school extra aandacht voor de sociale ontwikkeling van de kinderen en is er ook extra tijd voor de taal- en rekenactiviteiten.

Binnen de school wordt buitenschoolse opvang aangeboden (voor- en naschoolse opvang), zodat De Kameleon voor ouders en kinderen een plek biedt waar zij de hele dag terecht kunnen. Deze opvang wordt gerealiseerd door “kinderopvang Kiekeboe”, die ook de inpandige peuterspeelzaal ‘Kleine Prins’ onder beheer heeft.

Er is een verregaande samenwerking met Kiekeboe, zodat binnen de school een gezamenlijke visie op onderwijs en opvang ontstaat met een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar.

Het leerlingaantal op De Kameleon is de laatste jaren stabiel. Op 1 oktober 2019 telde de school 98 leerlingen.

De Kameleon maakt deel uit van de Almeerse Scholen Groep, een samenwerking van 39 basisscholen en 8 middelbare scholen. Onze scholen werken nauw samen en zorgen ervoor dat leerlingen naadloos kunnen overstappen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. De missie van de ASG is: ‘Samen kleur geven aan goed onderwijs’.