Ouders en school

De rol van ouders in de school vinden wij belangrijk.
Hier leest u meer over de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de tevredenheid van ouders en leerlingen.

 

Lees hier het jaarverslag 2016-2017

In het verslag kunt u lezen wat er zoal besproken, geregeld, georganiseerd en besloten is in het afgelopen schooljaar door zowel de ouderraad als de medezeggenschapsraad.