Kunst & cultuur

De Kameleon vindt Cultuureducatie  van belang omdat:

 • Kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, waardoor hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen kan groeien

 • Kinderen respect wordt bijgebracht voor de eigen leefomgeving

 • Erfgoed- en natuuronderwijs aanschouwelijk wordt gemaakt

 • Kinderen zich breed kunnen ontwikkelen

 • Kinderen leren om bewust te kijken

 • Kinderen interesse ontwikkelen in kunst en cultuur

 • Er een doorgaande lijn ontstaat voor een aantal door ons gekozen disciplines

 • Kinderen hun emoties en gevoelens kunnen uiten d.m.v. de verschillende kunstdisciplines

 • Kinderen leren reflecteren op eigen werk en dat van anderen

 • Kinderen hun culturele bagage vergroten, als aanvulling op thuis

 • Kinderen in aanraking komen met elkaars culturen en daar begrip voor ontwikkelen

 • Er bij kinderen belangstelling wordt opgewekt voor cultureel erfgoed

Vakdocent Beeldende Vorming
Voor de uitvoering van bovenstaande visie maken wij, naast onze eigen lessen, gebruik van een vakdocent Beeldende Vorming. Dit zorgt ervoor dat onze leerlingen door de leerjaren heen kennis maken met verschillende kunstdisciplines.
Van hieruit wil de Kameleon zich ontwikkelen tot een school, waarin cultuureducatie een vaste plaats inneemt en waarbij het schoolteam ook zelf vakkundig is.

Wij geven Muziekonderwijs aan de hand van de methode 1-2-3 Zing. Dit is een digitale, flexibele en laagdrempelige manier van lesgeven in muziek van groep 1 t/m 8.