Verlengde school Dag

Talentonderwijs

Ons talentonderwijs stimuleert kinderen te ontdekken wat hun passies en talenten zijn. Dit is essentieel voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Daarom besteden wij hier extra tijd aan.

Vanaf groep 3 krijgen kinderen twee keer per week een extra uur talentonderwijs. Het gaat hierbij om lessen drama, beeldende vorming en techniek. De lessen bieden een uitgelezen kans om op een speelse manier aandacht aan taal en rekenen te besteden.

Ook in de reguliere lessen besteden we veel aandacht aan taalonderwijs. Een brede ontwikkeling van talenten staat ook buiten de talenturen centraal. We geven judoles waarmee we waarden als vertrouwen, respect, weerbaarheid en zelfbeheersing onder de aandacht brengen.

We organiseren schooloptredens, museumbezoeken, excursies, sportwedstrijden en ons jaarlijks terugkerende evenement Kameleon Got Talent. Alle kinderen krijgen bovendien twee keer per week bewegingsonderwijs. Vaklessen worden bij ons altijd verzorgd door vakleerkrachten.

Verlengde School Dag

Om aan het talentonderwijs ruimte te bieden hanteren wij twee Verlengde Schooldagen. 

De Verlengde Schooldagen (maandag en donderdag) zijn dit jaar opgedeeld in 3 tijdsvakken.

Op de maandag komen de volgende vakken aan bod: Judo, Techiek & Beeldende vorming

Op de donderdag komen de volgende vakken aan bod: Muziek, Dans & mediawijsheid 

Extra uren 

Taal en rekenen vormen de basis voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom besteden wij op De Kameleon extra uren aan taal, rekenen, lezen en spelling. 

De verlengde schooldagen zorgen ervoor dat de kinderen 2 uur per week extra tijd kunnen besteden aan taal- en rekenactiviteiten in de klas.

Lezen
Om te leren is goed kunnen lezen van groot belang. Boeken nemen op De Kameleon dan ook een bijzondere plaats in.
Zodra de kinderen 's morgens binnenkomen, pakken ze een boek en starten direct met lezen.
Samen met de Nieuwe Bibliotheek Almere onderhouden wij een moderne, aantrekkelijke schoolbibliotheek, gelegen in de centrale middenruimte.