Aanmelden nieuwe leerling

U krijgt een goed beeld van de school als u bij ons binnen komt kijken. De deur staat voor u open! Ook kunt u een afspraak maken, zodat we rustig de tijd hebben om u te woord te staan.

Aanmelden
Als u uw kind wilt aanmelden, maakt u in de regel een afspraak met de directeur en de Intern Begeleider.
Zij zullen u het een en ander over de school vertellen en uw vragen beantwoorden.
Ook krijgt u een rondleiding door de school, zodat u daadwerkelijk de sfeer kunt proeven.
Komen we samen tot de conclusie dat wij voor uw kind de juiste school zijn, dan maken we een afspraak om in te schrijven bij onze administratief medewerkster.
Daarvoor hebben wij verschillende gegevens van u nodig, zoals het paspoort van u en uw kind, gegevens van uw verzekering, opleiding, het zorgpasje van uw kind, woonadres etc.

Wennen op school
Kinderen mogen op school komen vanaf de dag dat zij 4 jaar worden.
Om alvast te wennen mag uw kind vooraf een aantal dagdelen (maximaal 4) op bezoek komen.
De leerkracht neemt contact met u op om dit af te spreken.
Het openbaar onderwijs hanteert geen wachtlijst. Het is voor onze planning en organisatie echter wel prettig dat uw kind bijtijds aan te melden.